Δήλωση Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η χρήση του παρόντος δικτυακού καταστήματος συνεπάγεται και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης του.

Η εταιρεία σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζει τις διατάξεις και τις οδηγίες, όπως  προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο για την εσωτερική αγορά.

Έτσι δεσμεύεται, ότι δεν παραχωρεί, πωλεί, ενοικιάζει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσει η εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και τα χρησιμοποιεί μόνο για την αποστολή των εμπορευμάτων σας η για την ενημέρωσή σας εφόσον το ζητήσετε.

Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους, παρακαλούμε αποφύγετε την χρήση του καταστήματος.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το eshop Sklavenitis διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών.