Ταπετσαρίες τοίχου βαφόμενες

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου. Όλες οι βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου είναι λευκές.

Επιλέξτε το σχέδιο που ταιριάζει στο χώρο σας και βάψτε τες στο χρώμα της επιλογής σας.

 

Ταπετσαρία βαφόμενη 123708

Ταπετσαρία βαφόμενη 123708

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 124002

Ταπετσαρία βαφόμενη 124002

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 124903

Ταπετσαρία βαφόμενη 124903

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 125207

Ταπετσαρία βαφόμενη 125207

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 127706

Ταπετσαρία βαφόμενη 127706

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 141801

Ταπετσαρία βαφόμενη 141801

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 142402

Ταπετσαρία βαφόμενη 142402

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 142501

Ταπετσαρία βαφόμενη 142501

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 142600

Ταπετσαρία βαφόμενη 142600

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 143508

Ταπετσαρία βαφόμενη 143508

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 143706

Ταπετσαρία βαφόμενη 143706

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 143805

Ταπετσαρία βαφόμενη 143805

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 143904

Ταπετσαρία βαφόμενη 143904

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 144000

Ταπετσαρία βαφόμενη 144000

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....

Ταπετσαρία βαφόμενη 148503

Ταπετσαρία βαφόμενη 148503

40,00

Βαφόμενες ταπετσαρίες τοίχου διαστάσεων 0,53 Χ 10,05. Η βάση είναι λευκή για να μπορέσετε να επιλ.....