Μοκέτες

Μοκέτα velvet cashmere 31

Μοκέτα velvet cashmere 31

45,00

Μοκέτα οικιακής χρήσης με απαλή υφή και οικολογικό υπόστρωμα. Πάχος μοκέτας 19.00mm.  Κόβ.....

Μοκέτα velvet cashmere 33

Μοκέτα velvet cashmere 33

45,00

Μοκέτα οικιακής χρήσης με απαλή υφή και οικολογικό υπόστρωμα. Πάχος μοκέτας 19.00mm.  Κόβ.....

Μοκέτα velvet cashmere 37

Μοκέτα velvet cashmere 37

45,00

Μοκέτα οικιακής χρήσης με απαλή υφή και οικολογικό υπόστρωμα. Πάχος μοκέτας 19.00mm.  Κόβ.....

Μοκέτα velvet cashmere 39

Μοκέτα velvet cashmere 39

45,00

Μοκέτα οικιακής χρήσης με απαλή υφή και οικολογικό υπόστρωμα. Πάχος μοκέτας 19.00mm.  Κόβ.....

Μοκέτα velvet cashmere 41

Μοκέτα velvet cashmere 41

45,00

Μοκέτα οικιακής χρήσης με απαλή υφή και οικολογικό υπόστρωμα. Πάχος μοκέτας 19.00mm.  Κόβ.....

Μοκέτα velvet cashmere 77

Μοκέτα velvet cashmere 77

45,00

Μοκέτα οικιακής χρήσης με απαλή υφή και οικολογικό υπόστρωμα. Πάχος μοκέτας 19.00mm.  Κόβ.....

Μοκέτα velvet cashmere 93

Μοκέτα velvet cashmere 93

45,00

Μοκέτα οικιακής χρήσης με απαλή υφή και οικολογικό υπόστρωμα. Πάχος μοκέτας 19.00mm.  Κόβ.....

Μοκέτα velvet cashmere 96

Μοκέτα velvet cashmere 96

45,00

Μοκέτα οικιακής χρήσης με απαλή υφή και οικολογικό υπόστρωμα. Πάχος μοκέτας 19.00mm.  Κόβ.....